Email vẫn là hướng tấn công hàng đầu. Các mối đe dọa từ thư rác làm tắc nghẽn hộp thư đến và làm lãng phí tài nguyên để gian lận email, điều này khiến các tổ chức và người dùng tốn hàng triệu đô la… Và lợi ích chính trong tiền điện tử là thúc đẩy các phần mềm độc hại và các phương pháp lừa đảo trực tuyến mới.