VNDirect: Tìm hiểu về Lệnh điều kiện chốt lời cắt lỗ Phái sinh

Lệnh điều kiện chốt lời-cắt lỗ dự kiến ra mắt: Thứ 5 ngày 29 Tháng 3, 2018 Nguồn: VNDirect   TT Câu hỏi thường gặp 1 Lệnh chốt lời...

Lệnh điều kiện chốt lời-cắt lỗ dự kiến ra mắt: Thứ 5 ngày 29 Tháng 3, 2018
Nguồn: VNDirect
 
TT
Câu hỏi thường gặp
1
Lệnh chốt lời, cắt lỗ là gì?
Lệnh điều kiện chốt lời - cắt lỗ là loại lệnh điều kiện chuỗi hỗ trợ người dùng đặt lệnh đóng vị thế ngay khi đặt lệnh mở vị thế mới nhằm bảo toàn lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro theo cài đặt sẵn của nhà đầu tư.
2
Quy tắc đẩy lệnh và khớp lệnh của lệnh chốt lời, lệnh cắt lỗ

Quy tắc đẩy lệnh:
- Lệnh mở vị thế được đẩy lên sàn như lệnh phái sinh thường.
 • Khi lệnh mở vị thế khớp, hệ thống sẽ tự động đẩy lệnh chốt lời lên sàn.
- Khi giá thị trường giảm xuống giá cắt lỗ, hệ thống sẽ tự động hủy lệnh chốt lời và đẩy lệnh cắt lỗ lên sàn.
→ Các quy định về giá, khối lượng của lệnh theo quy định giao dịch của Sở.
Quy tắc khớp lệnh: 
- Lệnh mở vị thế khớp khi giá thị trường đạt đến giá đặt
- Lệnh chốt lời sẽ khớp khi giá thị trường đạt đến giá chốt lời
- Lệnh cắt lỗ sẽ khớp ngay tại giá cắt lỗ.
3
Có huỷ/ sửa được giá chốt lời cắt lỗ khi vị thế của lệnh gốc đã khớp không?

Có.
Khi lệnh mở vị thế đã khớp, nhà đầu tư có thể hủy/ sửa lệnh chốt lời và cắt lỗ theo quy tắc sau:
a. Quy tắc sửa lệnh:
 • Sửa giá của lệnh trên sổ lệnh thường, sổ lệnh điều kiện sẽ thay đổi theo giá đã sửa.
 • Sửa khối lượng trên sổ lệnh thường của lệnh chốt lời, sổ lệnh điều kiện sẽ thay đổi khối lượng với lệnh chốt lời, lệnh cắt lỗ không thay đổi khối lượng.
 • Sửa giá trên sổ lệnh điều kiện, sổ lệnh trong ngày sẽ thay đổi theo giá đã sửa.
 • Trên sổ lệnh điều kiện, không được sửa khối lượng.

  b. Quy tắc hủy lệnh:
 • Hủy lệnh chốt lời trên sổ lệnh trong ngày, sổ lệnh điều kiện sẽ hủy cả lệnh chốt lời và cắt lỗ.
 • Hủy lệnh trên sổ lệnh điều kiện, sẽ hủy luôn các lệnh còn lại chưa khớp, sổ lệnh trong ngày sẽ tự động hủy các lệnh đã kích hoạt.
4
Có huỷ/ sửa được giá chốt lời cắt lỗ khi vị thế của lệnh gốc chưa khớp không?

Có.
Khi lệnh mở vị thế chưa khớp, nhà đầu tư có thể hủy/ sửa lệnh chốt lời và cắt lỗ theo quy tắc sau:
a. Quy tắc sửa lệnh:
 • Sửa giá của lệnh mở vị thế trên sổ lệnh thường, sổ lệnh điều kiện sẽ thay đổi theo giá đã sửa.
 • Sửa khối lượng trên sổ lệnh thường của lệnh mở vị thế, sổ lệnh điều kiện sẽ thay đổi khối lượng ở cả lệnh mở vị thế, lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ.
 • Sửa giá trên sổ lệnh điều kiện, sổ lệnh trong ngày sẽ thay đổi theo giá đã sửa.
Sửa khối lượng trên sổ lệnh điều kiện, sổ lệnh thường sẽ thay đổi theo khối lượng đã sửa.

b. Quy tắc hủy lệnh:
 • Hủy lệnh chốt lời trên sổ lệnh trong ngày, sổ lệnh điều kiện sẽ hủy cả lệnh chốt lời và cắt lỗ.
 • Hủy lệnh trên sổ lệnh điều kiện, sẽ hủy luôn các lệnh còn lại chưa khớp, sổ lệnh trong ngày sẽ tự động hủy các lệnh đã kích hoạt.
5
Hiệu lực của lệnh chốt lời cắt lỗ?

Hiệu lực của lệnh: Lệnh có hiệu lực trong ngày giao dịch. Các lệnh chưa khớp sẽ bị hủy khi phiên giao dịch cuối cùng trong ngày kết thúc.
6
Giá lệnh gốc có thể đặt những loại giá nào?

Lệnh gốc có thể đặt loại giá LO. Hiện tại chưa support lệnh gốc đặt các loại giá thị trường
7
Có được phép đặt riêng chốt lời hoặc cắt lỗ không, nghĩa là chỉ điền 1 giá điều kiện được không? 

Không. Đây là lệnh điều kiện bao gồm bộ 3 lệnh: mở vị thế, chốt lời, cắt lỗ. Nhà đầu tư đặt đồng thời cả 3 lệnh, không được đặt riêng lệnh chốt lời hay cắt lỗ.
8
Nếu mà đạt giá cắt lỗ rồi mà Kh bị call Rtt trước khi thị trường chạm tới mức giá cắt lỗ thì như nào?

Trước khi đóng vị thế để xử lý do call Rtt, các lệnh của KH đang đặt sẽ bị hủy. Do đó lệnh chốt lời của KH bị hủy thì lệnh cắt lỗ sẽ bị hủy theo.
9
Khi lệnh gốc hủy -> lệnh chốt lời, lệnh cắt lỗ cũng hủy

Đúng.
10
Hủy 1 chiều lệnh điều kiện, sao ko Hủy hết cả chốt lời/cắt lỗ?

Khi hủy thành công lệnh mở vị thế thì lệnh chốt lời và cắt lỗ sẽ bị hủy theo.
11
Sổ lệnh thường hiển thị lệnh gốc, lệnh chốt lời, lệnh cắt lỗ ntn?

Sổ lệnh thường chỉ hiển thị lệnh đã được kích hoạt.
Lệnh gốc, lệnh chốt lời, lệnh cắt lỗ được hiển thị trên sổ lệnh điều kiện, click vào dấu (plus) để mở chi tiết lệnh.
Trên sổ lệnh trong ngày
Trên sổ lệnh điều kiện
12
NĐT có thể sửa/hủy lệnh chốt lời, cắt lỗ không? (Chỉ sửa/hủy lệnh gốc, chỉ sửa/hủy lệnh chốt lời, chỉ sửa/hủy lệnh cắt lỗ) Tác động của việc sửa/hủy này như thế này

Có. Quy tắc hủy/ sửa chi tiết tại câu 3, 4
13
Giá của lệnh chốt lời, lệnh cắt lỗ có cần nằm trong biên độ giá của mã Hợp đồng không?

Có. Giá của lệnh chốt lời/cắt lỗ cần nằm trong biên độ giá của mã hợp đồng, vì các lệnh này đều có hiệu lực trong ngày
14
NĐT có thể chỉ đặt lệnh chốt lời/ chỉ đặt lệnh cắt lỗ không?

Đây là lệnh điều kiện bao gồm bộ 3 lệnh: mở vị thế, chốt lời, cắt lỗ. User đặt đồng thời cả 3 lệnh, không được đặt riêng lệnh chốt lời hay cắt lỗ
15
Khi lệnh mở vị thế khớp, sao không đẩy cả 2 lên, nếu lệnh nào khớp thì tự động hủy lệnh còn lại

Khi lệnh mở vị thế khớp, không đẩy cả 2 lệnh chốt lời, cắt lỗ lên được vị giá cắt lỗ < giá vừa khớp nên lệnh cắt lỗ sẽ khớp luôn → lệnh không có ý nghĩa bảo toàn lợi nhuận hay giảm thiểu rủi ro.
16
Lệnh con sẽ đc đẩy vào khi lệnh gốc đc đẩy lên hay lệnh gốc phải khớp

Lệnh gốc phải khớp thì các lệnh con mới được đẩy lên.
17
Nếu lệnh gốc khớp mà lệnh chốt lời, cắt lỗ ko khớp thì sẽ như nào

Nếu lệnh gốc khớp mà lệnh chốt lời, cắt lỗ không khớp thì hết phiên sẽ bị hủy. Lệnh gốc chưa được đóng vị thế để chốt lời hay cắt lỗ.
18
Khi giá thị trường chưa chạm giá cắt lỗ đã bật lên, có bị hủy lệnh chốt lời, đẩy lệnh cắt lỗ vào không?

Không. Khi giá thị trường chưa chạm giá cắt lỗ thì lệnh chốt lời không bị hủy, lệnh cắt lỗ cũng chưa được gửi lên sàn. Khi nào giá thị trường chạm giá cắt lỗ thì mới hủy lệnh chốt lời và đẩy lệnh cắt lỗ lên sàn.
19
Lệnh gốc khớp 1 phần thì có đẩy lệnh chốt lời, cắt lỗ không?

Không. Chỉ khi nào lệnh gốc khớp hết thì mới đẩy lệnh chốt lời lên sàn.
20
Có lệnh chốt lời, cắt lỗ cho các vị thế đã mở từ trước không?

Không. Khi đặt lệnh điều kiện chốt lời - cắt lỗ tức là nhà đầu tư phải đặt cả bộ 3 lệnh gồm: mở vị thế, chốt lời, cắt lỗ.
21
Nhà đầu tư đã thực hiện đóng vị thế theo cách thường. Nếu thị trường xuống, hệ thống có tự động Bán vị thế của nhà đầu tư nữa không?

Có. Nếu muốn đóng vị thế theo cách thường, khách hàng cần phải hủy lệnh điều kiện trước.

COMMENTS

Lượt truy cập trong tháng

Người theo dõi

Name

Ẩm thực,53,Bài tập tay và vai cho nam,1,Bé chơi trò chơi,3,Công nghệ - tin học,86,Địa điểm ăn uống,5,Địa điểm du lịch,8,Dịch vụ du lịch,2,Đời sống,129,Game thủ,165,Giải trí,79,Gym,1,Hướng dẫn cơ bản,17,Hướng dẫn nâng cao,12,Khoa học,15,Khu vườn trẻ thơ,3,Kiếm tiền online,29,Kinh nghiệm đi phượt,6,Những khoảnh khắc đáng nhớ,1,Phân tích thị trường,35,Phim,6,Phim hành động,2,Phim hoạt hình,3,Phim lẻ,5,Phim Nhật Bản,2,Phim Thần Thoại,1,Phim Trung Quốc,1,Phong thủy - Tâm linh,36,Phượt thủ - du lịch,21,Sự kiện đặc biệt - Mã giảm giá,3,Sức khỏe,31,Tài chính - chứng khoán,204,Thể hình nam,1,Thông tin doanh nghiệp,47,Thông tin tiền ảo,75,Thủ thuật phần mềm,26,Tin tức công nghệ,30,Tin tức đời sống,29,Tin tức thị trường,48,Truyện,1,Truyện cười,1,
ltr
item
Tàng Kiếm Sơn Trang: VNDirect: Tìm hiểu về Lệnh điều kiện chốt lời cắt lỗ Phái sinh
VNDirect: Tìm hiểu về Lệnh điều kiện chốt lời cắt lỗ Phái sinh
https://4.bp.blogspot.com/-fFHQSAhT6mM/WrsRTCo8GdI/AAAAAAAABOs/WSyfzaB7v6YDxhtmEGkrRHRpIM7l9lX-gCLcBGAs/s640/vndirect.png
https://4.bp.blogspot.com/-fFHQSAhT6mM/WrsRTCo8GdI/AAAAAAAABOs/WSyfzaB7v6YDxhtmEGkrRHRpIM7l9lX-gCLcBGAs/s72-c/vndirect.png
Tàng Kiếm Sơn Trang
https://www.tangkiemsontrang.com/2018/03/vndirect-tim-hieu-ve-lenh-ieu-kien-chot.html
https://www.tangkiemsontrang.com/
https://www.tangkiemsontrang.com/
https://www.tangkiemsontrang.com/2018/03/vndirect-tim-hieu-ve-lenh-ieu-kien-chot.html
true
473880611603091264
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy